ALGEMENE VOORWAARDEN, GEBRUIK EN AANSPRAKELIJKHEID CONTRACT

Servicevoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de site en de gebruiksvoorwaarden van de diensten die via deze site worden aangeboden. Door de Website te gebruiken, hetzij als bezoeker, geregistreerde gebruiker of als abonnee, gaat u (hierna Gebruiker) akkoord met deze gebruiksvoorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud.

De exploitant en beheerder van de site, https://www.speakingathome.be, en serviceprovider is Speakingathome, Ltd (hierna , SAH), waarvan de volledige details zijn opgenomen in de juridische kennisgeving van deze website.

Preambule

SAH biedt een platform dat taaldocenten verbindt met geregistreerde gebruikers voor het aanbieden van taaltrainingsdiensten. Het omvat conversatielessen en oefeningen.

1. De partijen van het contract

De volgende gebruiksvoorwaarden ("terms") van SAH regelen de contractuele relatie tussen SAH en geregistreerde individuele gebruikers.

Door de Site en/of de Diensten te gebruiken, verzekert en verklaart de Gebruiker dat deze Gebruiker voldoende capaciteit heeft om gebonden te zijn in overeenstemming met de wetgeving van de woonplaats of nationaliteit van de Gebruiker.

In het geval van minderjarige gebruikers van de dienst is er zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger die ervoor zorgt dat hij/zij de bevoegdheid heeft om namens de minderjarige gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn en die de verplichtingen op zich neemt die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Rechten en/of kredieten die door de Gebruiker zijn aangegaan, zijn niet overdraagbaar aan een derde partij, behalve voor een verklaring van uitdrukkelijke conformiteit van verzending door SAH.

2. Registratie en formalisering van het contract

2.1 Het gebruik van SAH heeft als randvoorwaarde registratie door het invullen van een registratieformulier en acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Het contract tussen de betrokken partij en SAH wordt alleen geformaliseerd door de handeling van Registratie op de Website en na acceptatie uitgedrukt in deze Voorwaarden.

2.2 Procedure voor de formalisering van de gebruiksovereenkomst

Procedure voor de formalisering van de gebruiksovereenkomst

De Gebruiker van de Academy-service vraagt om de formalisering van een contract voor het gebruik van de website door het registratieformulier in te vullen, te bevestigen en te verzenden en na het Privacybeleid en de huidige Voorwaarden te hebben aanvaard. Het systeem verzamelt dit record en het IP-adres van de gebruiker en stuurt een automatisch gegenereerde bevestiging door het systeem naar het opgegeven e-mailadres.

Door het verzenden van de link wordt een contract geformaliseerd tussen SAH en de gebruiker voor het gebruik van diensten zelf.

3. Registratie

Voor het gebruik van de diensten is registratie van gegevens vereist door alle gevraagde gegevens in te vullen op de Registratie pagina, door een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.

Alleen een persoon die meerderjarig is en volledig bekwaam is om te worden gebonden aan de voorwaarden die wettelijk vereist zijn, is op de zaak van toepassing. Minderjarige studenten moeten een e-mail sturen met een machtiging van hun wettelijke voogden.

Door de Site en/of de Diensten te gebruiken, verzekert en verklaart de Gebruiker dat deze Gebruiker voldoende capaciteit heeft om gebonden te zijn in overeenstemming met de wetgeving van de woonplaats of nationaliteit van de Gebruiker.

3.1 Gebruik van websites door gebruikers

 1. De Gebruiker - die deze status zal verwerven volgens de procedure beschreven in paragraaf 2.2 van deze voorwaarden - kan zich abonneren door betaling van de tarieven, de diensten die door SAH worden aangeboden in de voorwaarden die verderop in deze overeenkomst worden beschreven.
 2. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord. De Gebruiker is dus volledig verantwoordelijk voor elk gebruik dat wordt gemaakt van de dienst die door SAH wordt geleverd door middel van toegang met de gebruikersnaam en het wachtwoord van die Gebruiker.
 3. SAH kan de toegang tot diensten zonder voorafgaande kennisgeving beperken of voorkomen indien:
  • De gebruiker één van deze gebruiksvoorwaarden of de rechten van intellectuele of industriële eigendom van SAH ernstig schendt.
  • De gebruiker de dienst voor illegale of criminele activiteiten gebruikt.
  • Er een vermoeden is van niet toegestane gebruik van een gebruikersnaam of wachtwoord.
  • Er een terugboeking van een abonnement is.
  • Er sprake is van frauduleus of misbruik bij het verkrijgen van de proefles.

   4. Gebruik van de website door gebruikers: voorwaarden, tarieven, betalingsvoorwaarden en boetes.

   Alle diensten die door SAH worden aangeboden, worden online gedaan via Skype. SAH biedt in geen enkele vorm on-site diensten aan.

   4.1 Servicevoorwaarden

   De service wordt geleverd door native leraren van de taal die door de gebruiker wordt gevraagd, waaronder de docenten die door SAH worden aangeboden.

   De Gebruiker verwerft tegoeden die kunnen worden ingewisseld voor diensten via Skype, afhankelijk van de tijd en het voor elke cursus vastgestelde tegoed.

   Dergelijke credits hebben een geldigheidsduur van één jaar. Als de tegoeden na deze periode niet zijn gebruikt, aanvaardt de gebruiker dus dat het recht om ze te gebruiken is verloren en stemt hij er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij afziet van elke aanspraak op restitutie van bedragen die overeenkomen met kredieten die binnen die periode niet zijn gebruikt.

   4.2 Dienstverlening

   Zodra een abonnement is betaald, verwerft de Gebruiker credits die kunnen worden gebruikt in het rooster dat bij de Gebruiker past op basis van de beschikbaarheid van docenten op het door de Gebruiker gevraagde tijdstip.

   Op verzoek van een les door de gebruiker voor een tijd en datum, zal SAH de gebruiker beschikbare docenten en hun beschikbaarheidsuren tonen waaruit de gebruiker er één kan kiezen om een les in te plannen.

   Lessen worden door de gebruiker gereserveerd via het portaal, mits de vereiste minimale voorafgaande kennisgeving die specifiek voor elk van de docenten is ingesteld op het moment van reservering.

   De Gebruiker erkent uitdrukkelijk de onmogelijkheid van SAH om lessen te monitoren, zowel om technische redenen als om redenen die voortvloeien uit het juiste beleid van strikte naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

   4.3 Annulering van de afspraak bij incidenten

   Beide partijen, SAH en de gebruiker kunnen de afspraak kosteloos annuleren met een opzegtermijn van minimaal 12 uur.

   De methode voor het annuleren van de afspraak:

   • Voor de Gebruiker, door het gebruik van de portal binnen het persoonlijke account dat is toegewezen.
   • Voor SAH, door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres van de Gebruiker dat op het moment van registratie is opgegeven. Of door een bericht te sturen naar het Skype-account dat door de Gebruiker is opgegeven op het moment van registratie.

    De gebruiker stemt ermee in om verbonden te zijn met het skype-account dat bij de registratie is opgegeven, op de datum en het tijdstip van de gereserveerde les. Indien de leerling niet op tijd is, is de Docent niet verplicht de les waarin de leerling afwezig was te verlengen.

    De les wordt geacht te zijn gegeven en dienst te zijn verleend indien na 10 minuten voor lessen van 30 minuten of 15 minuten voor lessen van een uur vanaf het overeengekomen tijdstip.

    Als de leraar bij aankomst van de les niet beschikbaar of verbonden is, is de gebruiker verplicht een e-mail te sturen naar contact@spokeathome.com, om SAH op de hoogte te stellen van het incident. SAH zal, zodra het incident is bevestigd, overgaan tot het terugbetalen van de tegoeden die overeenkomen met de gereserveerde en niet verstrekte les aan de gebruiker.

    De schorsing van een les op grond van het vorige lid schorst de voor de credits gestelde geldigheidsduur van één jaar niet.

    Annulering door overmacht of incident:

    • In het geval dat de Gebruiker een les niet kan bijwonen wegens overmacht of een incident van uitzonderlijke aard, zal de Gebruiker SAH onverwijld via e-mail op de hoogte stellen met een maximum termijn van 24 uur met de redenen en omstandigheden die de aanwezigheid van de Gebruiker verhinderden en om zoveel mogelijk bewijs te leveren.

     In geval van een omstandigheid door SAH worden, na overleg met de LERAAR, credits voor de niet gegeven les geretourneerd. Dit heeft geen gevolgen voor de opschorting van de geldigheidsduur van paragraaf 4.1 van deze voorwaarden.

     • In geval van verzuim van de leraar door een zware overmacht of een incident, zal SAH de Gebruiker de reden geven die door de leraar is opgegeven voor het niet verschijnen, en in elk geval zal het tegoed van de Gebruiker worden teruggestort op de niet gegeven les.

      4.4 Kosten

      De prijs die de Gebruiker moet betalen om toegang te krijgen tot de diensten wordt bepaald op basis van de gecontracteerde uren en de duur van de lessen.

      De specifieke vergoedingsbedragen worden gedetailleerd beschreven op de pagina van Tarieven op de portal op het moment van het verwerven van credits.

      De wijziging van de pagina Tarieven heeft geen invloed op de bestaande kredieten en de kredieten die niet door de gebruiker worden verbruikt.

      4.5 Abonnementsmodaliteit

      In de abonnementsmodus gebeurt dit automatisch voor maandelijks verlengbare periodes bij het verstrijken met de bijbehorende kosten in de door de gebruiker gekozen vorm.

      Geabbonneer op een aantal lessen in deze modaliteit, deze dienen binnen een maand na contractering door de Gebruiker te worden gereserveerd. Na het verstrijken van deze periode zonder alle gecontracteerde lessen, worden de lessen die in die periode niet zijn gegeven, slechts eenmaal geaccumuleerd in de volgende abonnementsperiode.

      Het abonnement kan op elk moment ten minste 5 dagen voor het einde van de abonnementsperiode worden opgezegd. De gebruiker kan de annulering van het abonnement aanvragen, rechtstreeks vanuit zijn persoonlijke gebied op het web, zonder enige reden, zonder boete en zonder de gecontracteerde lessen op te geven en niet onderwezen te worden in de voorwaarden die in de vorige paragraaf zijn uiteengezet.

      4.6 Betalingsvoorwaarden

      De betaling van de aangeboden diensten vindt plaats voorafgaand aan de planning van de lessen en het verlenen van de dienst.

      SAH biedt de volgende vormen van betaling voor het gebruik van de dienst.

      • PayPal
      • Creditcard (Visa, Mastercard, AMEX)
      • Bankoverschrijving. (Betaling wordt pas geacht te zijn gedaan vanaf het moment van ontvangst van de overschrijving door SAH)

       4.7 Inhoud inbegrepen door gebruikers

       Tekst, muziek, afbeeldingen, tekeningen of grafische, artistieke en intellectuele expressies die door gebruikers worden ingevoerd, zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid.

       Gezien de aard van de service heeft SAH geen controle over de inhoud die door gebruikers wordt geleverd, en daarom erkent de gebruiker dit feit door akkoord te gaan met deze voorwaarden. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van het type dat is afgeleid van de elementen die in het format zijn geïntroduceerd.

       Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat SAH alleen een instrument levert waarin de door de Gebruiker geïntroduceerde elementen zijn absolute en volledige verantwoordelijkheid zijn en dat SAH dergelijke elementen niet kan beheersen...

       Daartoe stemt de gebruiker ermee in om de volgende inhoud niet in de tool te introduceren:

       • Illegale content
       • Inhoud die wordt beschouwd als pornografisch, vulgair of obsceen, intimiderend of die op enigerlei wijze als aanstootgevend kan worden beschouwd, ook al schendt ze de wet niet.
       • Irrelevante en onduidelijke beschrijvingen
       • Extremistische inhoud, racistisch of xenofoob of inhoud geplaatst door verboden groepen
       • Inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder de rechten van een persoon, intellectuele eigendomsrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten of andere rechten van derden)
       • Inhoud die kan worden beschouwd als commerciële advertenties of spam
       • Inhoud die het publieke imago, de reputatie of het merk van SAH, evenals haar partners, werknemers, andere gebruikers van de dienst of derden kan schaden.

        SAH behoudt zich het recht voor om de gebruiker die één van de genoemde inhoud gebruikt of introduceert op te schorten of uit te schrijven. Het resterende deel van het abonnement wordt in dit geval niet gerestitueerd.

        In ieder geval zal worden begrepen dat er een redelijk vermoeden bestaat in de zin van de voorgaande paragrafen waarvoor SAH door derden, houders of tegen de rechten is gewaarschuwd, van het bestaan van één van de in de voorgaande paragrafen genoemde handelingen . Dit sluit gevallen uit waarin deze waarschuwing zonder enige twijfel ongegrond zou kunnen worden afgeleid.

        Ontslag en uitsluiting van de dienst is omkeerbaar, zodra is bewezen dat de verdenking ongegrond was. De Gebruiker heeft in geen geval recht op schadevergoeding. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, doet de Gebruiker uitdrukkelijk afstand van elk recht om enige vorm van schadevergoeding voor dit geval te eisen.

        4.8 Video opname van de lessen

        SAH, waarvan één van hun aanvullende diensten het volgende is, faciliteert de mogelijkheid dat lessen kunnen worden opgenomen door de LERAAR om deze vervolgens naar de gebruiker te sturen.

        Omdat SAH niet deelneemt aan de opname, kan zij de voltooiing niet garanderen, die afhankelijk is van de beschikbaarheid en het functioneren van de technische middelen of verbinding die nodig zijn voor de Gebruiker en de LERAAR van de opname. Middelen waartoe SAH geen toegang heeft.

        De Gebruiker erkent dat het opnemen van lessen uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker zal zijn op het moment van het verzoek om opname en de voorwaarden uiteengezet in het SAH-privacybeleid. De opname wordt gemaakt en wordt rechtstreeks door de LERAAR naar u verzonden. En het zal alleen worden gebruikt voor levering aan de Gebruiker, als een middel voor analyse van de kwaliteit van de geleverde dienst of in geval van een conflict tussen één van de volgende: Gebruiker, Docent, SAH.

        De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat SAH de opnamen niet op zijn servers opslaat of er geen directe toegang toe heeft. En dat elke claim of uitoefening van rechten op de opname, de inhoud of het gebruik buiten deze algemene voorwaarden moet worden gericht aan de leraar op wiens computer het bestand van de opname is opgeslagen.

        Voor de levering van de opname moet de gebruiker de leraar, die in het bezit zal zijn van de opname, een middel van cloudopslag ter beschikking stellen dat voor dat doel is ingericht of door de verbinding met de leraar te onderhouden voor een duur die voldoende is voor het verzenden van het dossier via Skype op de door de docent bepaalde tijd en datum.

        Het opnemen van de les brengt geen extra kosten met zich mee in door de Gebruiker gekochte credits.

        Een maand na de opname zonder enige klacht of claim op een les, is de LERAAR contractueel verplicht om de opnames onder zijn eigen verantwoordelijkheid te verwijderen. Zonder dat het vanaf dat nogmaals te herstellen is.

        4.9 Gratis proefles aanbieding

        SAH, in haar bedoeling om haar service bekend te maken, kan de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot een gratis proefles aan nieuwe studenten zonder enige verplichting of verbintenis van de kant van SAH buiten die ene klas.

        Om toegang te krijgen tot en te genieten van deze gratis les, moet de student de registratiestappen voltooien die zijn uiteengezet in deze Algemene voorwaarden en in het Webprivacybeleid.

        Elke persoon kan genieten van een enkele gratis proefles van de service. Het niet deelnemen van de student of enig technisch probleem dat zich tijdens de les heeft voorgedaan, geeft geen recht op een nieuwe gratis les, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door SAH

        4.10 Promotie van gratis lessen door vrienden uit te nodigen

        SAH zal 2 gratis lessen van een half uur aanbieden aan de gebruiker die een andere gebruiker uitnodigt om zich te registreren en een gratis proefles te volgen op het SAH-platform, en tegelijkertijd doet deze uitgenodigde gebruiker een aankoop van minimaal 10 half uur of 1 - uur Engelse les.

        Om de gratis proefles op uitnodiging aan de account van de gebruiker toe te voegen, is het een absolute voorwaarde dat dit gebeurt via de procedure die SAH op haar platform heeft vastgesteld en via de unieke URL voor de uitnodiging die elke gebruiker zal hebben.

        Een op de website geregistreerde gebruiker kan binnen 2 maanden de URL van de gebruiker die hem heeft uitgenodigd melden, als hij dat niet heeft gedaan.

        Een nieuwe gebruiker kan alleen worden uitgenodigd door een enkele gebruiker die al is geregistreerd bij de SAH-service en er is een limiet van 50 gratis lessen per gebruiker per maand. Deze gratis lessen verkregen op uitnodiging vervallen na één jaar.

        Uitgesloten van deze promotie zijn SAH-gebruikers die, terwijl ze in een bedrijf werken, werknemers van dat bedrijf uitnodigen en voor hun aankoop beide bedrijfsfacturen aanvragen.

        SAH heeft het recht deze promotie op te schorten voor elke gebruiker die misbruik maakt van deze promotie.

        4.11 Speakingathome Giveaway

        SAH biedt de mogelijkheid om vooraf lesvouchers te kopen die op een later tijdstip gebruikt kunnen worden door een andere gebruiker die zich op een later tijdstip registreert. Bij aankoop van de lesbon krijgt u een code en een pdf met informatie over het cadeau en hoe u ervan kunt genieten.

        De gebruiker die het geschenk ontvangt, moet de instructies in de geschenk-pdf volgen.

        De lesbonnen hebben een vervaldatum van 1 jaar vanaf de registratie van de gebruiker die de cadeaubonnen heeft ontvangen, en deze gebruiker heeft 6 maanden de tijd om zich te registreren en de lessen van zijn cadeau te verkrijgen.

        4.12 Spreekbeurt toernooien

        SAH kan vrijwillige toernooien organiseren onder de gebruikers van de website. De standaard toernooien en prijzen zullen zijn:

        • Wekelijks toernooi. De leerling die de meeste lessen afwerkt gedurende de week, gerekend vanaf 00:00 uur op maandag tot 00:00 uur op de volgende maandag, krijgt een half uur les.
        • Driemaandelijks toernooi. De leerling die de meeste lessen tijdens het semester afwerkt, krijgt een bon voor 10 lessen van een half uur.
        • Jaarlijks toernooi. De leerling die gedurende het jaar de meeste lessen volgt, ontvangt een bon voor 40 lessen van een half uur.

         De begin- en eindtijdzones van de toernooien zijn CET en CEST, afhankelijk van de huidige tijdzone in Centraal-Europa.

         Een voltooide les wordt alleen beschouwd als een les waarin de leerling het halve uur, of het overeenkomstige uur, heeft voltooid. Voor de berekening van het toernooi tellen lessen van een half uur op tot 30, en lessen van een uur tot 60. Lessen die de leerling niet heeft bijgewoond, of om welke reden dan ook niet konden worden voltooid, tellen niet mee als een voltooide les.

         In geval van een gelijke stand krijgt de gebruiker die de meeste lessen heeft voltooid vanaf de dag van het einde van het toernooi tot het moment van registratie als gebruiker, de prijs. De winnaar van het toernooi wordt zowel per e-mail als in het aan toernooien gewijde deel van het platform bekendgemaakt.

         Aan deelname aan de toernooien zijn voor de gebruiker geen kosten verbonden.

         De aanvaarding van de voorwaarden impliceert de standaard deelname van de gebruiker aan de 3 toernooien (wekelijks, driemaandelijks en jaarlijks), hoewel de gebruiker de mogelijkheid heeft om zich via zijn profiel op het Speakingathome-platform af te melden voor deelname aan de toernooien.

         SAH heeft het recht de toernooien om technische of andere redenen op te schorten of te hervatten.

         De uitslag van het toernooi wordt 5 kalenderdagen na afloop gepubliceerd.

         5. Contractuele verplichtingen van de Gebruiker

         1. Gebruikers zijn verplicht toegangsgegevens tot de Websites te beveiligen tegen onbevoegd gebruik door derden. De toegang, met name het wachtwoord, mag in geen geval worden bekendgemaakt of overgedragen. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gedrag dat mogelijk wordt gemaakt door misbruik of onrechtmatig gebruik van inloggegevens voor het bijbehorende gebruik van SAH-diensten als gevolg van een nalatige of opzettelijke houding van de gebruiker in bewaring van die inloggegevens.

          Indien de Gebruiker weet dat zijn/haar inloggegevens aan derden bekend zijn gemaakt, is de Gebruiker verplicht zijn/haar wachtwoord onmiddellijk te wijzigen. Indien dit niet mogelijk is, moet dit onmiddellijk aan SAH worden gemeld.

          • Tijdens het registratieproces wordt van de Gebruiker verlangd dat hij een e-mailadres opgeeft dat altijd bereikbaar is. De Gebruiker aanvaardt het gebruik van dit e-mailadres voor kennisgevingen in het kader van zijn relatie met SAH
          • Het geldige e-mailadres van de Gebruiker is uitsluitend het laatst aan SAH meegedeelde adres. In het geval dat het e-mailadres wijzigt, is de Gebruiker verplicht onmiddellijk een nieuw e-mailadres aan SAH te verstrekken. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gevolg of schade veroorzaakt door een eventueel gebrek aan kennisgeving van het nieuwe e-mailadres.
          • De gebruiker stemt ermee in geen mechanismen, software of andere scripts te gebruiken of door te sturen in verband met het gebruik van de websites die de functionaliteit of de beschikbaarheid van het platform in gevaar zouden kunnen brengen, beschadigen of vernietigen. En in het bijzonder bijlagen of inhoud die virussen bevatten, of die piramidespelen, massamails ("spam"), kettingmailen, of die de diensten van de websites belemmeren.
          • De gebruiker stemt ermee in de door SAH of een andere gebruiker of professional gecreëerde of beheerde inhoud niet te wijzigen, te overschrijven of te wissen.
          • De geregistreerde gebruiker neemt uitdrukkelijk de kosten op zich voor het verschaffen van de nodige technische middelen om de diensten van SAH te kunnen gebruiken, met name de hardware, de nodige software (bijvoorbeeld: internetbrowser) en diensten voor telecommunicatie en datatransmissie.

           SAH garandeert niet dat haar diensten compatibel zijn met de individuele software of hardware van de computer van de gebruiker.

           6. Intellectuele eigendom

           6.1 Eigenaarschap van SAH

           • SAH is eigenaar van de rechten van intellectuele en industriële eigendom van de Website, en is tevens eigenaar of licentiehouder van de rechten van intellectuele en industriële eigendom en het imago van alle content die via de Website beschikbaar is.
           • In geen geval mag worden aangenomen dat de toegang, het surfen of het gebruik van de dienst door de gebruiker een afstand, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht van deze rechten door SAH inhoudt.
           • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het gebruik van de dienst waarop het contract betrekking heeft geen enkel recht van overdracht van intellectuele of industriële eigendom zal doen ontstaan, noch verleent het deze gebruiker enige licentie op de inhoud die eigendom is van SAH buiten de rechten binnen de grenzen die zijn vastgesteld in paragraaf 4 van deze voorwaarden.

            6.2 Verbod op beschikbaarheid

            • Bijgevolg is het de gebruiker niet toegestaan het auteursrecht en alle andere gegevens waarmee de rechten van SAH kunnen worden geïdentificeerd, te negeren, te omzeilen of te manipuleren, evenmin als de technische beschermingsvoorzieningen, digitale vingerafdrukken of alle informatie- of identificatiemechanismen die zich in de inhoud zouden kunnen bevinden.
            • It is also forbidden to modify, copy, reuse, exploit, reproduce, communicate publicly, make second or subsequent backups, upload files, mail, transmit, use, treating or distributing in any manner all or part of the contents included in the Website outside of the use that is specific to the service provided by SAH if there is no authorization by expressed written consent of SAHHet is eveneens verboden de inhoud van de website te wijzigen, te kopiëren, te hergebruiken, te exploiteren, te reproduceren, openbaar te communiceren, tweede of latere back-ups te maken, bestanden te uploaden, te mailen, door te sturen, te gebruiken, te behandelen of te distribueren op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, buiten het gebruik dat specifiek is voor de door SAH geleverde dienst, indien er geen toelating is door uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAH.
            • Het gebruik van de dienst brengt geen intellectuele eigendomsrechten of industriële rechten van de gebruiker met zich mee.

             6.3 Gebruik van de website

             De volgenden zijn uitdrukkelijk verboden:

             • De publicatie van enig materiaal op deze Website in welk medium dan ook, evenals de verkoop, verhuur, weergave, reproductie, kopie of enige andere vorm van exploitatie van materiaal op de site voor commerciële doeleinden.
             • Het bewerken of anderszins wijzigen van materiaal op de Website;
             • De Site te gebruiken op een manier die de beschikbaarheid of toegankelijkheid ervan aantast of kan aantasten.
             • De site of zijn diensten gebruiken als middel om materiaal te kopiëren, op te slaan, te bewaren, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit, of verbonden is met, eender welk type virus of kwaadaardige code.
             • Het uitvoeren van enige activiteit van geautomatiseerde en systematische gegevensverzameling op of in verband met de Site zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SAH.

              6.4 Eigenaarschap van de docent

              De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het gebruik door de leraar van soorten media zoals boeken, tekeningen, films, films of elke andere inhoud waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, geen overdracht of licentie inhoudt van dergelijke rechten ten gunste van de leerling.

              Bovendien erkent de gebruiker dat de leraar verantwoordelijk is voor het gebruik van dergelijke elementen, waardoor SAH wordt vrijgesteld van elke aanspraak in dit verband.

              7. Voordelen van SAH, de beschikbaarheid van websites

              SAH biedt de beschikbaarheid van de dienst zoals beschreven in deze voorwaarden en garandeert een technische toegankelijkheid van de websites voor minstens 97% van de maand.

              Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, kan SAH niet garanderen dat:

              • Website of diensten zullen constant beschikbaar zijn, of überhaupt beschikbaar zijn, of
              • De transmissie van gegevens van of naar de site heeft een minimale snelheid,

               8. SAH aansprakelijkheid en beperkingen van aansprakelijkheid

               De enige functie van SAH is het aanbieden van een dienst van bemiddeling tussen docenten en gebruikers. Daarom erkennen beide partijen - SAH en Gebruikers - uitdrukkelijk dat de activiteit en verantwoordelijkheid van SAH beperkt is tot de goede levering van de aangeboden dienst.

               In het geval dat de Gebruiker meent dat de door SAH geleverde normen in het voordeel van sommige lessen of van de kant van sommige docenten niet werden nageleefd, gaat de Gebruiker, alvorens enige vorm van claim in te dienen, ermee akkoord de overeenkomstige claim per E-mail aan SAH te richten, met vermelding van alle beschikbare objectieve gegevens en bewijzen. Voeg video toe als een dergelijke opname heeft plaatsgevonden.

               In het geval dat het wordt gecrediteerd door SAH, en na het horen van de leraar, een slechte dienstverlening, zal SAH de betaling terugstorten, die overeenkomt met de les die het voorwerp van de vordering was.

               In ieder geval stemt de Gebruiker er door aanvaarding van deze voorwaarden mee in dat SAH slechts aansprakelijk is tot maximaal het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de Credits die aan de Gebruiker in rekening zijn gebracht voor de les die het voorwerp van de claim is.

               Het gebruik van de SAH-website of van de aangeboden diensten valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Gezien de omstandigheden van de omgeving en de middelen kan SAH, ondanks het feit dat zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om deze te beveiligen, niet volledig garanderen dat de aan de dienst gekoppelde inhoud foutloos is of dat het gebruik van dergelijk materiaal geen inbreuk zal maken op rechten van derden. SAH kan niet absoluut garanderen dat de functionele aspecten van de site vrij zijn van fouten of dat de site of de servers die deze ter beschikking stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. SAH behoudt zich het recht voor om eventuele fouten op haar website te corrigeren.

               Indien het gebruik door de Gebruiker van de Website of andere inhoud of diensten tot gevolg heeft dat eigendommen, materiaal, apparatuur of gegevens moeten worden gerepareerd of vervangen, of dat personen letsel oplopen of dat eigendommen worden beschadigd, is het bedrijf niet aansprakelijk voor de veroorzaakte kosten.

               De gebruiker dient tegelijkertijd op zijn computers beschermende maatregelen te nemen die algemeen passend worden geacht

               9. Wijzigingen in de voorwaarden

               SAH behoudt zich het recht voor deze voorwaarden in de toekomst te wijzigen of uit te breiden. Eventuele wijzigingen of aanvullingen zullen, naar keuze van SAH, op het Web of per e-mail individueel aan elke geregistreerde Gebruiker worden medegedeeld op het E-mail adres dat op het moment van de wijzigingen is geregistreerd.

               Indien de Gebruiker zich niet uitdrukkelijk verzet voor het einde van de looptijd van zijn abonnement, of binnen de termijn van één maand, worden wijzigingen of aanvullingen geacht te zijn aanvaard.

               10. Sancties, beëindiging en intrekking

               SAH behoudt zich het recht voor om, steeds met respect voor de rechten en legitieme belangen van de Gebruiker, wanneer er anderzijds aanwijzingen zijn van een inbreuk op de geldende wetgeving, de rechten van derden of een schending van de verplichtingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, om:

               • gebruikers te waarschuwen, zodat zij de schadelijke activiteit staken
               • het gebruik van de websites te beperken
               • de buitengewone beëindiging en afsluiting van de account van de Gebruiker

                2. Beëindiging van de gebruikersovereenkomst

                (a) buitengewone opzegging en sluiting van een account door SAH

                SAH behoudt zich het recht voor het contract met de gebruiker op buitengewone wijze te beëindigen en de toegang tot websites te verhinderen in geval van schending door de gebruiker van één van de in deze voorwaarden genoemde punten, alsmede wanneer de gebruiker:

                • valse contactinformatie verstrekt, met name een vals of onjuist e-mailadres.
                • zich beledigend, vernederend, agressief, bedreigend of respectloos opstelt tegenover de leraren.
                • zijn/haar account heeft doorgegeven of overgedragen aan een andere gebruiker.
                • beschadigingen of schade toebrengt aan andere Gebruikers,
                • de reputatie en/of publieke imago van SAH beschadigt
                • activiteiten onderneemt waarbij hetzij meningen worden geformuleerd hetzij illegale of aanstootgevende inhoud wordt opgenomen
                • een activiteit onderneemt die niet passend wordt geacht binnen de werking van SAH
                • een niet-betaling of een weigering van de afschrijving op zijn/haar rekening of kaart heeft

                 In geval van opzegging en annulering van het account door SAH in de bovengenoemde voorwaarden, heeft de gebruiker die deze sanctie opgelegd krijgt, geen recht op terugvordering van het geblokkeerde account. In dit geval is de toegang verboden, zelfs als deze via andere accounts of gebruikersnamen is.

                 De annulering van de gebruikersaccount volgens de bepalingen van deze paragraaf geeft recht op een schadevergoeding ten gunste van SAH, ten minste het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor credits die op het moment van de annulering nog niet waren verbruikt. Met een minimum forfaitair bedrag van 200€ als vergoeding voor de door SAH gemaakte beheers-, administratieve, financiële of enige andere kosten

                 In ieder geval beperkt het in de vorige alinea vermelde bedrag niet de aansprakelijkheid van de gebruiker voor zijn daden, en SAH behoudt zich uitdrukkelijk alle acties voor die zij noodzakelijk acht ter verdediging van haar belangen van welke aard ook of ter vergoeding van de veroorzaakte schade.

                 (b) de opzegging van het contract door de Gebruiker kan op elk ogenblik en zonder opgave van redenen gebeuren. Dergelijke opzegging van het contract door de Gebruiker, dient maximaal één maand voor het verstrijken van de maximale geldigheidsduur van de bestaande kredieten, zoals bepaald in paragraaf 4.1 van de onderhavige voorwaarden, te geschieden en wel door het sturen van een e-mail naar het adres.

                 Zodra dit recht van eenzijdige ontbinding door de gebruiker is uitgeoefend, zal SAH overgaan tot terugbetaling van de volgende bedragen aan de gebruiker, afhankelijk van de omstandigheden.

                 • Indien de verklaring van afstand of de eenzijdige opzegging door de gebruiker plaatsvindt tijdens de eerste 30 dagen sinds de aankoop van de credits en zonder dat een van deze credits is verbruikt, zal SAH het volledige betaalde bedrag terugbetalen.
                 • Indien de afstand of eenzijdige opzegging door de Gebruiker plaatsvindt na de eerste 30 dagen sinds de verwerving van de credits, of indien een deel van de credits zelfs binnen de eerste 30 dagen is verbruikt, zal SAH de Gebruiker slechts het bedrag crediteren dat overeenkomt met 50% van de verworven maar niet verbruikte credits, als vergoeding voor de kosten van beheer, administratie en financiën.

                  (c) het contract kan door SAH te allen tijde en met iedere gebruiker worden opgezegd.

                  In dit geval zal SAH aan de Gebruiker het bedrag betalen van de credits die hij/zij heeft gekocht en niet heeft gebruikt.

                  De kennisgeving van de beëindiging van de overeenkomst door SAH geschiedt schriftelijk aan het e-mailadres dat vermeld staat als locatie van de gebruikersmeldingen.

                  In geval van eenzijdige beëindiging van het contract zal SAH overgaan tot terugbetaling van de door de gebruiker betaalde en niet effectief gebruikte bedragen.

                  3. Een verzoek tot annulering van een contract moet schriftelijk per e-mail worden verzonden vanaf het e-mailadres dat is geregistreerd in de account van SAH.

                  Opzegging door SAH dient schriftelijk, per fax of per e-mail te geschieden.

                  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter, nietigheid

                  Het in deze voorwaarden opgestelde contract is onderworpen aan het Spaanse recht.

                  De partijen bij het contract waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, komen overeen om zich bij eventuele geschillen over het voorwerp, de inhoud of de interpretatie daarvan te onderwerpen aan de rechtbanken en hoven van Madrid in alle gevallen waarin een dwingend recht niet anders heeft bepaald.

                  Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden door een rechtbank nietig zouden worden verklaard, zal deze nietigverklaring geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van het contract, die geldig, toepasselijk en afdwingbaar blijven voor de partijen.